Literatuur

Publicaties

Van Til, A., Beeker, A., Fasoglio, D. & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Enschede: SLO.

Breukers, H., Doorten, M., Joosten - ten Brinke, D., Loth, F., Moerkerke, G, De Roode, F. & Schlusman, K. (2011). Handboek toetsen en tentamens bij de Open Universiteit. Heerlen: Open Universiteit.

Hendriks, J., Pennewaard, L. & Van Rooijen, J. (2011). Schoolexamens vmbo. Over de borging van de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo. Enschede: SLO.

Miller, G., The assessment of clinical Skills / Competence / Performance. Academic Medicine, 1990, Vol. 65, No. 9, p. 63-67.

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op school. Arnhem: Cito.