Opdrachten

Inleiding

Onder een taxonomie verstaan we 'het ordenen, rangschikken of classificeren van de beschikbare kennis' (in een bepaalde wetenschap). Het is in eerste instantie niets meer en niets minder dan een systematiek. Oorspronkelijk komt deze term uit de biologenwereld waar men verschillende dieren of planten wilde ordenen of classificeren. In het onderwijs komt deze systematiek tot uiting in (onder andere) verschillende denkniveaus: van reproductie (memoriseren) tot productie (evalueren en creëren).

 

Opdrachten
Opdracht 1
De zin uit een toetsvraag bestaat uit een aantal vaste onderdelen. De leerling wordt immers gevraagd zijn kennis te tonen.  In deze opgave (in dit geval voor het vak economie) wordt de leerling een situatie voorgelegd waar vervolgens een vraag over worden gesteld.

Opdracht 2
In deze casus wordt voor het vak maatschappijleer de leerling een situatie voorgelegd waar vervolgens twee vragen over worden gesteld.

Opdracht 3
In deze casus wordt de leerling een situatie voorgelegd waar een vraag over wordt gesteld.