Opdrachten

Inleiding

Het ontwikkelen van toetsen is niet alleen het schrijven van toetsopdrachten maar ook het opstellen van het correctievoorschrift en beoordelingsmodel. Dat eerste is vaak een lastige klus en soms zelfs moelijker dan het bedenken van een goede toetsvraag. Er moet met flink wat zaken rekening worden gehouden. Door middel van het doorlopen van deze vragen krijgt u een beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw correctievoorschrift en het gehanteerde beoordelingsmodel.

 
Opdrachten
Opdracht 1
Werken u en uw sectie met een correctievoorschrift en zo ja, welk van de onderstaande punten vormen onderdeel van het gehanteerde correctievoorschrift en op welke wijze komen deze tot uiting?
  1. Regels voor de beoordeling.
  2. Algemene regels van de school.
  3. Vakspecifieke regels van de sectie.
  4. Beoordelingsmodel en hieraan gerelateerde "eisen".
Opdracht 2
Deze opdracht geldt als checklist om samen met uw collega's te bespreken. Welke functie heeft voor u, of uw sectie, een beoordelingsmodel? Welke punten komen in uw beoordelingsmodel altijd aan de orde, welke onderdelen soms en welke onderdelen niet? Vul de checklist in.