Literatuur

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op School. Arnhem: Cito.
Hoofdstuk 9: Het beoordelen van toetsscores.

Rubrics als beoordelingsinstrument

Kerkhoffs, J., Stark, E. en Zeelenberg, T.(2006). Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardigheden. Enschede: SLO.

Assessment Reform Group (2002). Assessment for learning: 10 principles. Research-based principles to guide classroom practice. London (UK): Assessment Reform Group.

Sluijsmans, D. (2008). Betrokken bij beoordelen. Intreerrede bij de aanvaarding van het lectoraat 'Duurzaam beoordelen in vraaggestuurd leren' aan de Faculteit Educatie van de HAN.