Correctievoorschrift

Doel en aanpak

In deze module gaat u aan de slag met het correctievoorschrift. Na deze module kunt u:

  • de onderdelen benoemen die deel uitmaken van een correctievoorschrift;
  • een correctievoorschrift opstellen dat behoort bij een meer gesloten toetsvraag;
  • een correctievoorschrift opstellen dat behoort bij een meer open toetsvraag;
  • onderkennen dat het lastig is bij meer open geformuleerde toetsvragen te komen tot beoordelaarsovereenstemming (en het toekennen van punten).