Opdrachten
Opdrachten
Opdracht 1
Voor deze opdracht heeft u een eigen toets nodig.
Controleer of de vragen in het proefwerk tegemoet komen aan de punten in:
Opdracht 2
Pas de vragen aan op die punten van de checklist waaraan niet (geheel) voldaan wordt.