Literatuur

Publicaties

Breukers, H., Doorten, M., Joosten - ten Brinke, D., Loth, F., Moerkerke, G, De Roode, F. & Schlusman, K. (2011). Handboek toetsen en tentamens bij de Open Universiteit. Heerlen.
Open Universiteit.

Jaspers, M. & Van Zijl, E. (2011). Kwaliteit van toetsing in het Hoger Onderwijs. Eindhoven.
Fontys Hogescholen.

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op school. Arnhem. Stichting Cito instituut voor toetsontwikkeling.