Toetsen ontwikkelen
In deze sectie wordt de ontwikkeling van de toetsopgaven onder de loep genomen. Daarbij leest u wat het nut en de meerwaarde zijn van taxonomieën en toetsmatrices, en hoe u beide instrumenten bij het ontwikkelproces kunt inzetten.