Verdiepingsopdracht
Opdracht
Denk nu aan uw eigen lespraktijk. Vul de matrix in.
  1. Bepaal de lesstof die u wilt toetsen.
  2. Omschrijf het leerdoel in het kort.
  3. Bepaal welke toetsvorm of toetsvormen zijn geschikt voor het beoordelen van een prestatie op basis van het vastgestelde leerdoel. Onderbouw uw keuze.
  4. Bepaal welk vraagtype of -types u wilt gebruiken. Onderbouw uw keuze.
  5. Neem deze gegevens op in de toetsmatrijs, zie module 'Een toetsmatrijs invullen'.