Literatuur

Breukers, H., Doorten, M., Joosten-ten Brinke, D. et al. (2011). Handboek toetsen en tentamens. Heerlen: Open Universiteit.

Moelands, H., Noijons, J.  en Rem, J. (1993). Toetsen met gesloten vragen. Een handleiding voor het construeren van toetsen met meerkeuzevragen. Arnhem: Cito.

Erkens, T. en Moelands, H. (1992). Toetsen met open vragen. Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen. Arnhem: Cito.

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op School. Arnhem: Cito. Hoofdstuk 8: het construeren van praktijktoetsen.

Toetswijzer: Praktijktoetsen en praktische opdrachten.