Verdiepingsopdracht

Inleiding

Voor de vakken in het voortgezet onderwijs heeft SLO schematische overzichten van Doorlopende Leerlijnen (DLL) gepubliceerd.

Deze leerlijnen kunnen als onderlegger gebruikt worden bij het ontwerpen van een logische toetsleerlijn.

Opdracht

Kies nu één bepaald schoolexamenonderdeel van uw vak uit. Probeer een logische toetsopbouw te ontwerpen voor dit specifieke onderdeel.

Begin bij de brugklas, of de klas waarin het vak voor het eerst wordt aangeboden. Stel uzelf vragen als 'in welke klas moet wat aan de orde zijn gekomen om bij het eindexamen dit te kunnen doen?".

Hoe zwaar moet deze toets wegen in dit leerjaar (wegingspercentage)? Herhaal dit voor alle vakonderdelen die in het eindexamen getoetst worden. Voeg indien nodig een rij toe aan de tabel.

Voor het werkblad toetsmeerjarenplan: