Opdrachten

Inleiding

Om een toetsmeerjarenplan te maken, is het noodzakelijk om te weten wat het eindstation voor uw vak is.
Met andere woorden, wat wordt er voor uw vak voor het eindexamen gevraagd? En welke route leidt daar dan het beste naar toe? 
Welke stof moet op welk niveau, wanneer beheerst worden om te zorgen dat een leerling deze eindbestemming inderdaad bereikt?

Opdrachten
Opdracht 1
Zoek het examenprogramma en de syllabus voor uw vak en zoek de handreiking schoolexamens.
Opdracht 2
Schooleigen onderdelen toevoegen aan het schoolexamen.