Literatuur

Publicaties

Sanders, P. (2011). Toetsen op school. Arnhem: Cito

Van Til, A., Beeker, A., Fasoglio D. en Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Hoofdstuk 4. Enschede: Cito/SLO.

 

Websites

www.cito.nl
www.cve.nl
www.examenblad.nl
www.rijksoverheid.nl
www.schoolexamensvo.nl
www.slo.nl