Toetsbeleid/meerjarenplanning

Doel en aanpak

In deze module gaat u:

  • het eindstation voor uw vak -het examenprogramma- onder de loep nemen;
  • verkennen welke ruimte er is voor een schooleigen stempel op uw vak;
  • een doorlopende toetsleerlijn (leren) samenstellen.