Literatuur en links
Literatuur
Breukers, H., Doorten, M., Joosten-ten Brinke, D. et al. (2011). Handboek toetsen en tentamens. Heerlen: Open Universiteit.
Hollenberg, J., van der Lubbe, M., onder redactie van P. Sanders (2011). Toetsen op school - Primair onderwijs. Arnhem: Cito. http://www.toetswijzer.nl
(in 2012 verschijnen ook aanvullende publicaties over voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs).
Popham, W.J. (2010). Everything school leaders need to know about assessment. Thousand Oaks: Corwin.
Popham, W.J. (2011). Classroom assessment: What teachers need to know (6th ed.). Boston: Pearson.
Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op School. Arnhem: Cito. http://www.toetswijzer.nl

Van Til, A., Beeker, A., Fasoglio, D. en Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Enschede: SLO/Cito.
http://www.slo.nl/downloads/2011/toetsen-en-beoordelen-met-het-ERK.pdf

Links naar andere websites
Assessment for Learning
Website ontwikkeld door de 'Curriculum Corporation' in opdracht van het Education Departments of the States, Territories and Commonwealth of Australia. http://www.assessmentforlearning.edu.au
Bewust en bekwaam toetsen
Een project waarin vier lerarenopleidingen (VU, Fontys, Hogeschool Zuyd en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) samenwerken in een onderzoek naar de kennis en kunde van lerarenopleiders op het gebied van toetsing.
http://www.bewustenbekwaamtoetsen.nl
Online documentatiecentrum van COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) Beschrijvingen en beoordelingen van toetsen aan de hand van criteria.
http://www.cotandocumentatie.nl
Schoolexamens VO
Informatie en hulpmiddelen om de kwaliteit van schoolexamens vmbo, havo en vwo te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.
http://www.schoolexamensvo.nl
Toetswijzer
Gids op internet voor toetsing en examinering (waaronder een Toetsgids met informatie over schooltoetsen voor primair en voortgezet onderwijs die in de handel verkrijgbaar zijn). http://www.toetswijzer.nl

  

Links binnen deze website
Toetsbeleid, meerjarenplanning
Voor de literatuur klikt u hier.
Toetsvormen
Voor de literatuur klikt u hier.
Taxonomie
Voor de literatuur klikt u hier.
Toetsmatrijs
Voor de literatuur klikt u hier.
Toetsopgaven
Voor de literatuur klikt u hier.
Correctievoorschrijft
Voor de literatuur klikt u hier.
Resultaatbepaling en normering
Voor de literatuur  klikt u hier.
Toetsevaluatie
Voor de literatuur klikt u hier.
Toetsenbank
Voor de literatuur klikt u hier.