Opdrachten
Opdrachten
Opdracht 1
Neem een recent afgenomen toets. Maak een absolute frequentietabel van de toetsresultaten.  Zie vraag 1 bij het vertrekpunt van deze module voor een voorbeeld.
Opdracht 2
Neem een recent afgenomen schoolonderzoek, of een belangrijke toets, b.v. een overgangstoets onderbouw > bovenbouw.

Maak een analyse van de toetsitems van deze toets met behulp van een excelsheet.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 • Start Excel
 • Maak tabblad 1 met daarin weergegeven het antwoordmodel:
  kolom A - vraagnummer;
  kolom B - goede antwoord;
  kolom C - te behalen puntenaantal;
  kolom D - alternatieve goede antwoorden.
 • Maak tabblad 2 met resultaten per leerling:
  kolom A - achternaam leerling;
  kolom B - voornaam leerling;
  kolom C - vraag 1;
  kolom D - puntenscore vraag 1;
  kolom E - vraag 2;
  kolom F - puntenscore vraag 2;
  kolom G - vraag 3
  kolom H - puntenscore vraag 3;
  enz., totdat er per vraag twee kolommen zijn aangemaakt. Maak de formule voor de eindscore aan door de kolommen waarin de puntenscores zijn genoteerd per elkaar te laten optellen.
 • Vul vervolgens de resultaten in.
 • Analyseer de toetsresultaten: maak een overzicht van toetsitems die door vrijwel iedereen goed gemaakt zijn  - heeft het item dan wel gefunctioneerd? - en toetsitems die door vrijwel iedereen fout gemaakt zijn - was het item wel goed geconstrueerd? Was de stof wel behandeld? Zijn er andere oorzaken voor het niet functioneren van dit item aan te wijzen? 

Klik hier voor een voorbeeld excel sheet.