Literatuur

Publicaties

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op school. Arnhem: Cito.

Van Til, A., Beeker, A., Fasoglio D. en Trimbos, B. (2011), Toetsen en beoordelen met het ERK. Hoofdstuk 2. Enschede: Cito/SLO.

Websites

www.math4all.nl