Toetsevaluatie
In deze module gaat u:
  • toetsresultaten van gemaakte toetsen evalueren;
  • een stappenplan ontwerpen voor het aanleggen van een toetsenbank.