Literatuur

Publicaties

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op school., hfstk 10.1 Arnhem. Stichting Cito instituut voor toetsontwikkeling.

Websites

http://www.wintoets.nl
www.psynip.nl