Toetsenbank

Doel en aanpak 

Alle stappen van de toetscyclus zijn doorlopen. Hoe kunt u optimale winst halen uit alle door u uitgevoerde analyse en evaluatie van uw toetsen? In deze afsluitende module gaat u aan de slag met:  

  • het vaststellen van een rubricering voor het aanleggen van een eigen toetsenbank;
  • het verkennen van bestaande toetsbanken op bruikbaarheid.