Literatuur

Publicaties

Van Til, A., Beeker, A., Fasoglio, D. & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Enschede: SLO.

Breukers, H., Doorten, M., Joosten - ten Brinke, D., Loth, F., Moerkerke, G, De Roode, F. & Schlusman, K. (2011). Handboek toetsen en tentamens bij de Open Universiteit. Heerlen: Open Universiteit.

Sanders, P. (red.) (2011). Toetsen op school. Arnhem: Cito.