Opdrachten

Inleiding

Onderstaande opdrachten hebben als doel om het onderwerp "analyse en toetsantwoorden" verder uit te diepen. Het zijn oefeningen die u verder helpen op dit gebied. Het is aan te bevelen om samen met een collega of opleider deze opdracht te maken. Het antwoord van de eerste opdracht treft u onder de laatste subpagina aan.

Opdrachten
Opdracht 1
Bestudeer de gegeven bron en de daarbij behorende vraag:
Opdracht 2
De volgende toetsresultaten betreffen een biologietoets in 4 atheneum. In de klas zitten 8 leerlingen en het gaat om een schriftelijke toets, behorend bij een bepaald hoofdstuk. De toets werd afgenomen tijdens de toetsweek, de leerlingen hebben zich normaal kunnen voorbereiden (herhalingslessen en een diagnostische toets).
Opdracht 3
Bespreek nu eens een toets die u zelf heeft gemaakt en afgenomen en analyseer de resultaten van deze toets. Welke opgave zijn toetstechnisch naar tevredenheid gemaakt en welke niet. Gebruik hierbij de p-waarde en de Rir/Rit-waarde.