Analyse antwoorden

Doel en aanpak 

In deze module ontwikkelt u instrumenten om de antwoorden van de leerlingen op de individuele vragen te evalueren.