Opdrachten

Inleiding

Niet alleen het aantal en het soort opgaven, ook allerlei zaken rondom de afname hebben invloed op wat een toets meet en hoe betrouwbaar de uitkomsten van een toets zijn. De informatie die aan de leerlingen van te voren wordt verstrekt en de manier waarop een toets afgenomen wordt, kunnen invloed hebben op de uitslag van de toets zelf. Het is daarom belangrijk dat u tijdens of na de ontwikkeling van toetsen ook de richtlijnen voor de afname ervan in een protocol vastlegt.

Opdrachten
Opdracht 1
Hoe neemt u de toetsen voor uw vak af? Vul de SWOT-analyse in.
Opdracht 2
Waar moet u rekening mee houden bij het afnemen van een toets? Vul het schema in.
Opdracht 3
De COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) beoordeelt de kwaliteit van toetsen met behulp van een beoordelingssysteem op basis van inhoudelijke criteria en een aantal standaarden van de wijze van examinering. Aan de laatste is het schema ontleend dat bij de derde opdracht van deze module hoort.
  • Neem het schema door. Komt het overeen met uw aantekeningen in
    opdracht 2?
  • Hoe scoren de afnamecondities voor uw vak ten opzichte van deze criteria?
  • Markeer de criteria waarop de afnamecondities voor uw vak nog een onvoldoende scoren.